Profesiniai mokymai transporto ir energetikos sektoriaus darbuotojams, atestacijos, darbų sauga


Aprašymas:
Mokymų organizavimo grupė siūlo sprendimus, susijusius su jūsų darbuotojų mokymais, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir tobulėjimu, personalo, vadovų atestavimu, sudaro galimybes papildyti anksčiau įgytas žinias. Pagrindinės mokymų sritys: - SPSC ypatingųjų statinių kvalifikacijos atestatai; - Energetika ( elektros, šilumos ūkio, dujų ir naftos įmonių darbuotojų mokymas); - Transportas (profesinis vairuotojų mokymas (95 kodas), krautuvų vairuotojų mokymas, autoserviso personalo mokymas) ; - Darbuotojų sauga ir sveikata (specialistų, atsakingų asmenų, vadovų mokymas); - Vadyba (administracijos darbuotojų, pardavėjų,vadybininkų, klientų aptarnavimo specialistų mokymas); - Kvalifikacijos kėlimo seminarai pagal LR Aplinkos ministerijios reikalavimus; - Valstybės tarnautojų mokymas; - Kitas mokymas; Pagrindinės paslaugos: - Pilnas įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir saugos nuo elektros auditas; - Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas ; - Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos rengimas; - Specialisto, atsakingo už įmonės elektros ūkį funkcijų vykdymas; - Reikalingų žurnalų. blankų, ženklų asmeninių apsaugos priemonių teikimas; - Įmonės vadovų ir darbuotojų konsultavimas.Kontaktai
Vartotojo vardas: sandrasimkute88
Telefonas: +370 631 12111
Vartotojo el. paštas: info@mog.lt
Internetinė svetainė: www.mog.lt
Uždaryti
Uždaryti